fbpx

DTCO 4.1 – доставчикът на данни на бъдещето

С интегрирането на интелигентния тахограф във все по-цифровизираната транспортна инфраструктура, това устройство има все по-важна роля. Наскоро приетият Пакет “Мобилност” на Европейския съюз също разчита на интелигентния тахограф като надежден доставчик на данни за каботажния контрол. Като се имат предвид възможностите, които ще бъдат достъпни за потребителите на устройството в бъдеще, оригиналните му описания като “тахограф” или “ЕС контролно устройство” вече не отговарят на бъдещата му роля.

И това е само началото

“Много предизвикателства в транспортната индустрия вече могат да бъдат решени днес благодарение на надеждните данни от DTCO 4.0”, казва Марчело Лукарели, ръководител на бизнес сегмента за търговски превозни средства и вторични пазари в EMEA в Continental. Достатъчна причина той да нарече своята презентация в деня на Continental Commercial Vehicle през септември 2020 г. с името “И това е само началото!”. Свързването на данни от тахографа с лизингови изчисления и бонус системи за водача са само два примера за многостранните сценарии на използване на този електронен доставчик на надеждни данни. Вече обявената актуализация за DTCO 4.0 ще донесе и допълнителни функции като възможността за проверка на данни от бордова система за претегляне и предаването им от превозното средство. Lucarelli вече обещава още повече полезни функции за DTCO 4.1, който ще бъде наличен най-късно през пролетта на 2023 г.

Визионерски игри на ума

Визионерските мисловни процеси и многостранното въображение наистина могат да помогнат за пълното разбиране на бъдещото значение на интелигентния тахограф.

DTCO 4.0 вече има интегрирана GNSS антена с мощно приемане и достъп до сателитни системи като Galileo, GPS и GLONASS. Поддържаното от сателит позициониране се използва за записване на местоположението на превозното средство в началото и в края на ежедневното работно време, и (в момента) след три часа активно време за шофиране. В допълнение към основните си функции за записване на данни за водача и превозното средство, в бъдеще тахографът с цифрова мрежа ще направи възможно да се следи спазването на социалните стандарти и дори да се опрости изчисляването и изплащането на бонуси за правилно въвеждане на данни в тахографа.

Със своя DSRC интерфейс новият DTCO 4.0 вече предоставя функции, които могат да бъдат използвани в бъдеще за хармонизиране на отчитането на пътните такси и мониторинга на пътните такси в цяла Европа. Сензорите, разположени на осите, биха могли също да предават криптирани данни за теглото и натоварването на осите на автомобила към защитената инфраструктура на тахографа – след което тахографът ще може да въведе тези данни за изчисление на пътните такси, което би било надеждно и индивидуално. По този начин би било възможно дори включването на класа на замърсяване на автомобила.

По-добри модели на застрахователни полици бига могли да бъдат разработени в сътрудничество със застрахователната индустрия, тъй като застраховката на автопарковете представлява огромна част от техните оперативни разходи. Например данните от тахографа могат да бъдат свързани с данни за честотата на произшествията по конкретни маршрути. Камионите, които редовно пътуват по магистрала, която е особено податлива на инциденти или трябва да карат дълги разстояния през градски райони, ще имат различни застрахователни полици от тези, които пътуват по по-рядко посещавани или второстепенни маршрути. По-индивидуализираните и динамично коригирани политики биха осигурили по-голяма ефективност както за притежателите на полици, така и за застрахователите – а допълнителното интегриране на данни за типа натоварване, натоварването на осите и поведението на водача би могло да подобри тези резултати още повече.

Предоставянето на актуални метеорологични данни по маршрута преди беше непостижима визия за бъдещето за шофьори и автопаркове – но технологичната компания Continental отдавна проучва и развива възможностите, предлагани от разширяването на 5G мрежата с латентност в милисекундния диапазон, като част от комуникацията V2V и V2X. Например, сензорите на чистачките или прозорците на камиони могат да открият началото на дъжда, когато се случва, и да споделят тази информация с други автомобили или застрахователни компании.

Осигуряване на защита на данните и предотвратяване на манипулации

Фокусът в управлението на автопарка винаги е върху цифровия тахограф като доставчик на точни и надеждни данни. Когато обаче се събират данни, винаги съществува риск от злоупотреба или манипулация. DTCO 4.0 вече отговаря на високите стандарти за сигурност и защита на лични данни, предвидени в Директива 2016/679 на ЕС. Всички опити за манипулиране на данни се противодействат и от криптографското подобрение на комуникацията между тахографа и сензора, по-задълбочено електронно криптиране и още по-сигурна процедура за пломбиране на устройството. Производителите на тахографи знаят, че цифровото предотвратяване на манипулиране и защитата на тахографите и сензорите срещу злоупотреба са безкрайни процеси – и VDO инвестира точно толкова в тези процеси, колкото и в осигуряването и опростяването на тестовите процеси в съответствие с §57b. Сервизите, които извършват проверките за съответствие, също имат специална отговорност тук – но новият Workshop Tablet ускорява значително проверката §57b и помага за бързо разкриване на несъответствия в данните. Това удобно устройство документира целия процес на тестване внимателно и напълно, така че всеки опит за манипулация да бъде открит бързо и да може да бъде доказан в детайли.

Scroll to Top