Тахо Венци е лидер в областта на тахографските услуги в България

с над 20 години опит и изградена сервизна мрежа, покриваща територията на цялата страна.

Тахографски услуги

ТОЛ услуги

Годишни технически прегледи

  • Годишни технически прегледи на леки, лекотоварни автомобили, камион