Тахо Венци е лидер в областта на тахографските услуги в България

с над 20 години опит и изградена сервизна мрежа, покриваща територията на цялата страна.

Тахографски услуги

ТОЛ услуги

Годишни технически прегледи

  • Годишни технически прегледи на леки, лекотоварни автомобили, камиони, автобуси, туристически и товарни ремаркета, мотоциклети (в Габрово, Севлиево, Велико Търново, Горна Оряховица и Плевен)

  • Първоначална регистрация на газови уредби (в Габрово, Севлиево, Велико Търново и Плевен)

Други услуги