За връзка с нас

Свържете се нашия централен офис или с най-удобния за вас сервизен център

Централен офис

Венци ЕООД

5300, гр. Габрово
бул. Христо Смирненски 58

066 810 817
стационарен телефон

0800 18 600
безплатен национален телефон

Работно време

08:30 – 17:30 ч.
понеделник – петък