fbpx

VDO Fleet

Високоефективно управление на автопарка за повече безопасност и рентабилност

Дигитализирайте управлението на вашия автопарк с решенията на VDO Fleet.

Открийте как можете да автоматизирате рутинните си процедури и да ги опростите посредством централизирани задачи с нашите услуги.

Предоставяме Ви облачно базирано решение, което ви позволява да спазвате безопасно законовите изисквания, да управлявате ефективно вашите водачи и вашия автопарк и да се възползвате от нови възможности.

Спазване на законовите изисквания за сваляне на данни – просто, безопасно и ефективно!

Автоматизираното управление на автопарка улеснява работата ви: спазвайте изискванията на ЕС и националните закони и използвайте данните от интелигентния и дигитални тахограф като прибор за постигане на максимална ефективност на автопарка.  Независимо дали работите върху управление на данни, изпращане, определяне на работни часове, задължения или финансови рискове, VDO Fleet е идеалният инструмент за удобно управление на вашите ежедневни задачи, с всичко което Ви е необходимо на екрана. Ние предлагаме VDO Fleet в три варианта различни пакети: Basic, Advance и Premium.
 • Не пропускайте крайни срокове: напомняния за законово изисквани дати за изтегляне на карти на водачи и тахографи
 • Анализирайте данните и станете по-добри: създавайте седмични отчети за дейност на водача и нарушения
 • Избягвайте глоби: получавайте предупреждения за нарушения на регламента за работно време и почивки с помощта на картите за резултати и каталога на нарушения (ERRU*)
 • Анализирайте вашите данни, получавайте подробна информация за всичко: изминати километри, работни времена, използвани автомобили и много други…
 • Достъп навсякъде: сигурно управление на данни в облака
*ERRU (Европейски регистър на предприятията за автомобилен транспорт) е електронна система, която позволява на държавите членки да обменят информация за транспортни компании, които работят на територията на европейския съюз. ERRU свързва националните електронни регистри на транспортните фирми в различни държави-членки, което позволява на властите да обменят информация съдържащи се в съответните им бази данни.
 

Данните за водача и тахографа са винаги на разположение!

С автоматизирано изтегляне чрез мобилни комуникации и хардуер. С VDO Fleet Remote Download автоматично получавате данните от картата на водача и тахографа точно в определени часове от всички европейски страни, без вашия шофьорски да трябва да прави каквото и да било. Това не само ви осигурява възможно най-голяма сигурност, но също така създава идеалните данни основи за своевременно управление на автопарка. Защото колкото по рано получите вашите данни, толкова по-бързо можете да реагирате и оптимизирате. Това ви спестява ценно време и пари.

 

Ние Ви поставяме на първо място!


VDO Fleet толкова гъвкав, колкото е необходимо. Заедно с нашия интелигентен интерфейс, ние сме в състояние да импортираме и/или експортираме данни към всяка система, която желаете, за да оптимизирате вашия бизнес процес – идеално за смесени автопаркове с разнообразен софтуер или телематика в чужбина.

Системата позволява най разнообрази решения за импортиране на данни:

 • Системата приема файлове от всички възможни ключове за сваляне на данни в *.DDD формат
 • Автоматизация или самостоятелно решение с VDO smart Terminal
 • Автоматизация или самостоятелно решение с VDO DLK Pro
 • Автоматизация или самостоятелно решение с GPS системи
 • Автоматично сваляне и импортиране на данни с VDO Remote DL подходящо за всички видове тахографи на пазара подготвени за дистанционно сваляне

Бъдете мобилни, бъдете интелигентни, бъдете в крак с изискванията и получавайте автоматични отчети от Вашия автопарк.

Получавайте справки за Водачи:

С дългогодишен опит в производството на тахографи, управление на данни от тахографи и архивиране на данни, VDO Fleet има експертизата, на която се доверяват над 20 000 клиенти с над 600 000 автомобила и водачи. Нашите услуги и партньорски решения опростяват и подпомагат мениджърите на автопаркове в техните ежедневни предизвикателства – винаги с фокус върху спазването на законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Оптимизирайте работните си процеси и автоматизирайте рутинните процедури. VDO Fleet ви предлага решенията за успешно управление на товарния автомобилен парк.

Бърз конфигурируем преглед за мениджърите на автопаркове относно:

 • Просрочени напомняния
 • Нарушения
 • Проблеми с обработката на тахографи
 • Източници на качване
 • Версии на тахографи

Driver Planner осигурява:
Планиране на отпуски, обучения, времена за почивка, компенсация за почивки.
Проследяване на информация за събития като болест, или работа различна от шофиране.
Работният архив предоставя подробна
информация за всеки ден относно:

 • Пропуски в дейността (липсва ръчно въвеждане)
 • Нарушения на времето за шофиране/почивка
 • Подробности за превишена скорост
 • Подробности за събития и грешки на DTCO
 • Подробна информация за всеки ден

Различни нива на отчети за дейност на водачи и автомобили според нуждите на предприятието:

 • Подробен дневен отчет за преглед на ежедневните задачи
 • Ежедневен протокол за активността на водача/превозното средство
 • Гъвкави справки в графичен формат
 • Бърз преглед на дейностите на водача
 • Идентифицирайте лесно кога и защо е настъпило нарушение.
 • Вижте къде е възникнало конкретно събитие/повреда или кога са поставени и изтеглени карти, кога са въведени държави.

Ясен преглед на нарушенията, тяхната сериозност и времето, когато са се случили, включително доклад за нарушенията извършени в работната смяна, както и и тяхното остойностяване (според избрано от Вас регионално законодателство , например Франция, Германия)

Винаги бъдете информирани какво се случва във флота, персонализирано отчитане, за да получите най-важната информация:

 • Липсват ръчни записи
 • Шофиране без шофьорски карти
 • Липсващи клометри
 • Липсва начално и крайно местоположение
 • Липсващи изтегляния
 • Нерегистрирани шофьорски карти
 • Нарушения
 • Дефектни подписи/сертификати
 • Напомняния
 • Времеви припокривания в тахографски записи

Отсейте лошите звена:

Информация за най чести нарушения на водачи, само на 2 клика разстояние, за да знаете кой водач се нуждае от обучение:

Пълна карта на резулти по ERRU за да знаете дали има риск за отнемане на лиценз съгласно обмена на информация на държавите при контрол по изискване на Пакет Мобилност

Получавайте справки за Водачи:

 • Ежедневен протокол за активност
 • Протокол за дейността
 • Резюме на дейността
 • Работни дни
 • Графика на активността
 • Атестационен доклад
 • Доклад за нарушения
 • Протокол за карта на водач
 • История на качванията
 • Пропуски и конфликти в архив
 • Списък с водачи
 • Валидност на документи

Получавайте справки за Автомобили:

 • Ежедневен протокол за активност
 • Протокол за дейността
 • Резюме на активността
 • Доклад за за изминати километри
 • История на качванията
 • Тахограф / Специални данни
 • Списък на превозните средства
 • Списък на напомняния

Поддържат се следните езици:

Български, Белоруски, Хърватски, Чешки, Датски, Нидерландски, Английски, Естонски, Финландски, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиянски, Исландски, Латвийски, Литовски, Македонски, Малтийски, Полски, Португалски, Румънски, Сръбски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Норвежки

И всичко това, може да бъде автоматизирано!

Получавайте, ежедневни, ежемесечни , полугодни, ежегодни отчети! Напълно автоматично! На Вашия емайл

VDO Fleet Tachograph Management

Базов достъп

Разширен достъп

Професионален достъп

Как Вашите данни достигат до VDO Fleet?

VDO Fleet е интегриран с фабричните системи на:

Не чакайте повече. Спестете пари и време с VDO Fleet!
Попитайте за VDO Fleet в нашите сервизни центрове още днес.

Scroll to Top