fbpx

DTCO 4.1 интелигентен тахограф

Следващата стъпка в еволюцията на тахографа

DTCO 4.1  e интелигентен тахограф от второ поколение.

 • Покрива изцяло промените в Регламент на ЕС № 799/2016
 • Покрива и промените във връзка с Пакет Мобилност I
 • Засича и запаметява преминаването на граница с автомобила

DTCO 4.1 интелигентен тахограф

DTCO® 4.1 също така регистрира позицията и времето в процеса на товарене и разтоварване и може да записва тази информация заедно с данните за водача и превозното средство поне толкова дълго, колкото го изисква новата наредба. Новата версия предоставя надеждни данни още по-сигурно за по-ефективен трафик и наблюдение на търговията.

Интерфейсът DSRC (Специализирана комуникация на късо разстояние) позволява на контролните органи да разчетат от разстояние данни за превозното средство – като текуща скорост, активност на водача и записани събития по време на шофиране.

DTCO® 4.1 се състои от интегриран модул с масова памет, два четеца за карти на водача, вграден принтер и дисплей. Той е и още по сигурен поради подобрената комуникация с датчика за движение KITAS 4.0, информация за GNSS приемник и допълнителен вътрешен сензор за движение, така че DTCO® 4.1 използва множество независими източници за откриване на движение.

Свързаните с превозното средство дейности и данни за позициониране се съхраняват във вградената памет, която има капацитет от приблизително 365 дни.

Данните, свързани с водача, се записват на личната карта на водача, която се поставя в дигиталния тахограф преди началото на пътуването. Интегрираният Bluetooth модул не само осигурява ITS интерфейс (Интелигентна транспортна система), но също така предлага и удобна връзка към приложения за вашия мобилен телефон. Преди данните да бъдат предадени, водачите трябва да дадат съгласие за прехвърляне на своите лични данни.

DTCO® 4.1 също записва цифрови данни като време на шофиране, периоди на почивка, скорост, обороти на двигателя и допълнителни събития (чрез интерфейс D1/D2).

Друга специална възможност на VDO броячът е изчисляването на оставащите периоди на шофиране и почивка в реално време. Освен това броячите на работното време осигуряват перфектен преглед на натрупаното работно време за деня и седмицата. Водачът също може да въведе началния и крайния час за периода на преминаване на ферибот/влак.

DTCO® 4.1 предлага възможност за дистанционно изтегляне съгласно най-новия стандарт, за да изтеглите удобно данни от картата на водача, както и данни от паметта.

Системни компоненти на дигиталния тахограф

 • DIN радио формат, 2 четеца на карти, принтер, дисплей, часовник в реално време, работни елементи и памет
 • Интелигентен сензор за скорост KITAS 0 R1.1x или по-нов
 • Вътрешен сензор за движение на устройството
 • Глобална сателитна навигационна система (GNSS) за получаване на данни за местоположение, включително и чрез новата услуга – Galileo OS-NMA
 • DSRC дистанционна комуникация за проверка на камиона по време на шофиране

Операции и функции

 • Получаване на допълнителна информация ( напр. 168 часа – запис на скоростта, километраж при спиране)
 • Може да взема под внимание съгласието на водача за записването на допълнителни лични данни
 • Ранни предупреждения (отнасящи се до периодична проверка, изтичане на валидноста на карти, изтегляне на данни)
 • Интуитивно ръководене на потребителя с текстово меню
 • Статуса на изтегляне се показва на екрана

Събиране на данни

 • DTCO® 4.1 регистрира времето за шофиране, работа, режим на готовност и почивка на водачите, моментната скорост, изминатото разстояние и някои специфични данни като скорост на двигателя и други работни процеси или допълнителни събития на превозното средство.
 • В личната карта на водача също се съхраняват и времената на шофиране и периодите на почивка.
 • Въз основа на новата законова наредба се записват и данни за местоположението, както и дейности по товарене или разтоварване.

Интерфейси

 • 2 CAN интерфейса към електрониката на автомобила, DTCO устройство за изтегляне (DL 4G) (опционално)
 • Сензорен интерфейс за интелигентен датчик (KITAS 0)
 • Изходни сигнали (3x V pulse, 1x 4 pulse/m)
 • Логически CAN диагностичен интерфейс
 • Bluetooth интерфейс (ITS интерфейс и тахограф A p ps)
 • Независим от запалването информационен интерфейс към бордовите компютри или други системи
 • 6-пинов интерфейс отпред за програмиране, калибрация, изтегляне на данни

Техническа инфорамция

 • 1-DIN формат на радиослота, инсталационни размери:
 1.  

180 x 51 x 168 mm (Ш x В x Д)

 • Клас на защита: IP54
 • Часовник в реално време, базиран на UTC време
 • Негативен дисплей
 • Работно напрежение: 24V (по избор 12V)
 • Консумация на ток:
 •  
В готовност: typ. 12 mA (24 V) / 15 mA (12V)*
Нормално: typ. 150mA (24V) / 200mA (12V)
Пик: typ. 3.2A (24V) / 4.5A (12V)
 • Диапазон на измерване: 0 до 250 km/h
 • Работна температура: -20°C до +70°C
 • Температура на съхранение: (-20°C до +65°C в ADR)
 • Диапазон на пулса: -40°C до +85°C
 • Входове: 400 до 25.000 пулса/km, макс. 1.5 kHz KITAS 4.0 2185, сензор на скорост (RPM), допълнителни входове
 • Изходи: 3x V-импулси, 1x 4 импулса/m
 • Точност: Според закона приблизително 600гр.
  • Тегло: FAKRA интерфейс L- кодиране (по избор)
  • DSRC: FAKRA интерфейс K- кодиране (опция l)
  • GNS S: FAKRA интерфейс C- кодиране (опция)

Акценти на DTCO® 4.1

 • Подобрен GNSS приемник с Galileo OS-NMA услуга за удостоверяване на позицията на превозното средство и автоматично отбелязване при преминаване на границата
 • Вградена GNSS антена за лесна интеграция
 • Допълнителен конектор за външна GNSS антена
 • Интегриран Bluetooth модул, който поддържа ITS интерфейс, както и приложения за мобилни устройства
 • Актуализираният VDO брояч постоянно информира водача за състоянието на неговото шофиране и времето за почивка. Поддържат се и „Екипна работа“ и специални условия като ферибот/влак.
 • Функции, свързани с каботаж, като товарене и разтоварване
 • Броячите на работното време гарантират, че водачът има пълна видимост за своето дневно и седмично работно време
 • Удобно изчисляване на времето за шофиране, базирано на интерпретация, точна до секундата (1-минутно правило)
 • Дистанционно изтегляне/локално изтегляне
 • Контекстно меню и опростено ръководство за потребителя
 • Графични разпечатки

Налични за конфигуриране параметри:

 • Въвеждане на 1-ви регистрационен номер
 • Показване на допълнителна информация на VDO брояча (исторически данни)
 • Активно дистанционно управление
 • Промяна на дейността при изключване на двигателя
 • Лого на компанията в разпечатките
 • Предупреждения за превишена скорост и ограничения на работното време
Scroll to Top