Партньори

Intellic GmbH Германия

Производител на дигиталния тахограф EFAS 4 – технология, която покрива и дори превишава изискванията на Европейския регламент за дигитални тахографи. Универсален тахограф за всички видове автомобили – 12V или 24V.

Интелигентни трафик системи АД

Интелигентни трафик системи АД е компания, инвестираща в системи за електронно отчитане на системи за пътно таксуване и продажба на продукти за изминато разстояние за време.

Haug GmbH Германия

Производител на висококачествени тахошайби. Произвежда и терморолки от висококачествена хартия с изключителна устойчивост срещу топлина, влажност, мазнини, масла, пластификатори и светлина.

Омникар БГ ЕООД

Омникар БГ ЕООД е официален дистрибутор на моторни масла и смазочни продукти Mobil за България. Предлага богата гама от масла за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, за селскостопанска техника, индустриални продукти и други специални продукти на марката Mobil.

Ай Джи Инженеринг ЕООД

Предоставя високо-ефективна система за проследяване на автомобили в реално време, изготвяне и оптимизиране на маршрути, регистриране на събития, управление на автомобилен парк от дома или офиса. Ай Джи Инженеринг е единствената фирма в страната, която предлага разходомери, които отчитат реалното количество изразходвано гориво с точност до 99,9 %.

Джи Пи Ес Контрол ЕАД

Разработване на нови високо-технологични продукти и услуги в областта на сигурността и логистиката. Един от най-търсените продукти на компанията е софтуерната система FIXY за наблюдение, контрол и анализ на работата на автопарк в реално време.