Контролна проверка на тахограф

Удостоверяване на годността на тахографа

Контролната проверка на тахографа се извършва веднъж на всеки 2 години или

  • след всеки ремонт,
  • след промяна на коефициента на автомобила,
  • след промяна на размера на гумите,
  • след промяна на регистрационния номер и собственика на автомобила
  • или при отклонение на часовника на дигиталния тахограф с повече от 20 минути. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3 буква а, Прил. IБ, изискване 256)

Можете да направите заверка на своя аналогов или дигитален тахограф във всеки от нашите сервизни центрове.

Получавате протокол, удостоверяващ годността на тахографа пред проверяващите органи у нас и в чужбина.

Какво представлява контролната проверка на тахографа?

  • За да бъдат точни показанията на тахографа, той трябва да бъде замерен на отсечка от 20 метра или на ролков стенд по време на проверката. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.1, Прил. IБ, изискване 255)
  • Трябва да се измери точният радиус на гумите на задвижващите колела. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3, Прил. IБ изискване 257)

  • Трябва да се направи симулация на скорост за определяне грешката на тахографа. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.4, Прил. IБ, изискване 259)

  • Трябва да се постави монтажна табела до тахографа или на колоната на вратата. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.3, Прил. IБ, изискване 249 и 250)

  • Трябва да се пломбират капачките за настройка на тахографа и корпуса, двата края на кабела между датчика и тахографа, буксата на датчика към скоростната кутия. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.4, Прил. IБ, изискване 251)

Протокол

Контролна проверка тахограф
Вижте къде

Направете проверка на своя тахограф при нас още сега!

Изберете най-близкия и удобен за вас сервизен център.
Вижте къде