fbpx

Контролна проверка на тахограф

Удостоверяване на годността на тахографа

Контролната проверка на тахографа се извършва веднъж на всеки 2 години или

  • след всеки ремонт,
  • след промяна на коефициента на автомобила,
  • след промяна на размера на гумите,
  • след промяна на регистрационния номер и собственика на автомобила
  • или при отклонение на часовника на цифровият/интелигентен тахограф с повече от 20 минути. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3 буква а, Прил. IБ, изискване 256)

Можете да направите контролна проверка на своя аналогов, цифов или интелигентен тахограф във всеки от нашите сервизни центрове.

Получавате протокол, удостоверяващ годността на тахографа пред проверяващите органи у нас и в чужбина.

Какво представлява контролната проверка на тахографа?

Scroll to Top