fbpx

Предимства и ползи

Маркирани обекти (POI)

Point of Interest (POI) е незаменима възможност на софтуерните програми за GPS проследяване. Можете да маркирате определен терен върху картата, който да бъде асоцииран с име, описание и тип. Така можете да си направите списък с често използвани обекти, или пък такива, в радиус на които не би трябвало камиона да спира и безброй други комбинации. Освен това, можете в зададен от вас радиус да изведете всички заведения, бензиностанции, полицейски радари и др. върху картата.

Събития

Всяка интелигентна система трябва да може да реагира на събития. За разлика от справките, които позволяват да се провери поведението на автопарка за минал интервал от време, при събитията настъпването на предварително дефинирани критерии алармират в реално време за състоянието на съответния автомобил.

Най-често регистрираните събития са:

  • Превишена скорост

Най-честата причина за катастрофи по пътя е именно превишената скорост. Такова събитие, причинено от невниманието на водача, може да коства на фирмата не само ново превозно средство, а и куп други проблеми.

  • Наближаване до обект

Много често собствениците на превозни средства се интересуват кога даден автомобил е наближил определен обект, от значение за бизнеса. Обект може да бъде полицейска засада,град, заведение – всичко, което съществува на географската карта. 

  • Спиране на превозното средство

Най-често се използва, за да се следят детайлно действията на водача, за да може максимално бързо да се реагира на такова събитие. Примери за места, на които може би не искате да спират вашите водачи – неоторизирани бензионостанции, кафенета и др.

Scroll to Top