fbpx

VDO Трейнинг център

С нашите обучения, по пътя на Вашия успех!

Вашият експертен партньор за обучение.

Учете се директно от представител на производителя.

Тахо Венци предоставя трейнинг услуги  и винаги предлага правилните предложения за курсове за изучаване на задачите и задълженията, свързани с всичките  нужди за коректното управление на автопарка.

Нашите оторизирани и опитни обучители могат да ви осигурят професионално и ориентирано към практиката обучение. Разнообразието от налични курсове, от които кандидатите да избират, означава, че има стил на учене, който да отговаря на всички. Фокусът върху качеството и последователността на курса означава, че на всички кандидати ще бъде предоставено необходимото съдържание, което да им даде възможност да станат най-компетентните в избраната от тях предметна област.

Предстоящи обучения и квалификация на сервизни техници за тахографи, във връзка с въвеждането на Пакет мобилност и промените на регламент 165/2014 – приложение 1С и въведените в него изисквания за задължителна употреба на смарт тахографи версия 2.

Интелигентни тахографи версия 1 и 2:
групи по 10 човека

 • 12.06.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 15.07.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 05.08.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 12.08.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 02.09.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 09.09.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 14.10.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 11.11.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
 • 09.12.2023 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.

Аналогови, дигитални и интелигентни тахографи:
групи по 6 човека

 • 11.08.2023 г. – 13.08.2023 г.
 • 08.09.2023 г. – 10.09.2023 г.
 • 10.11.2023 г. – 12.11.2023 г.
 • 08.12.2023 г. – 10.12.2023 г.

След успешно положен тест по време на обучението, на сервизния техник се издава официален Сертификат за завършен курс на обучение за сервизни техници съгласно изискванията на Continental VDO.

За контакти – обучения и сервизна дейност:
тел:. 0887 699 133
e-mail: vdo@tacho.bg

 

За Водачи

 • Обучение за коректно боравене с всички поколения DTCO тахографи от версия 1.0 до версия 4.1, практически и физически примери на реални трейнинг тахографи с които е оборудван нашия обучителен център.
 • Обучение за спазване на директиви и разпоредби за работно време и почивка – Регламент № 561/2006 на Съвета на ЕО с директива 2016-403 ЕС за Европейско работно време

За Флийт мениджъри / ръководители на транспорт/

 • VDO Fleet обучения и презентации
 • ERRU рейтинг препоръки за контрол на нарушения с цел минимализиране на глоби и отнемане на транспортен лиценз Регламент на Комисията 2016/403
 • Сваляне и анализ на данни по Регламент № 561/2006

За Сервизи/за тахографи

  • Обучения за ремонт, монтаж и проверка на всички видове тахографи : аналогови тахографи, дигитални тахографи от първо второ и трето поколение, интелигентни /смарт/ тахографи от първо и второ поколение
  • Обучения по Наредба РД 16-1054
  • Обучения за работа със сервизно оборудване Workshop Tab II

 

Възможност за обучение в следните категории:

 • Обучение за шофьори
 • Обучение за флийт мениджъри / ръководители на транспорт
 • Обучение на сервизни техници на тахографи
 • Продуктови обучения
Scroll to Top