fbpx

Пакет Мобилност I на ЕС

Как да спазваме закона и да избягваме нарушенията

Пакет Мобилност I

Пакет Мобилност I на ЕС. По-добри условия на труд, равни условия за конкуренция и повече безопасност по пътищата са целите на Пакет Мобилност I, чиито разпоредби се прилагат от август 2020 г.

Справедливост и безопасност

Сега ще ви обясним какво стои зад Пакет Мобилност I на ЕС и какво означава той за вас. Ще ви покажем за какво трябва да внимавате в бъдеще и как да спазвате закона с DTCO 4.0 (до 21.08.2025) и неговия наследник, DTCO 4.1.

ЦЯЛАТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕДНА ЛИСТОВКА

НОВИНИ - АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ОТ 02.02.2022 г.: ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛА НА ДЪРЖАВАТА Въвеждането на символа на държавата след преминаване на граница е задължително от 02.02.2022 г. Водачите трябва да направят запис в тахографа на първото възможно спиране (ЕС 165/2014).

От 21.02.2022 г. фирмите са задължени да връщат превозни средства, използвани за международен транспорт, в обект на фирмата в България не по-късно от осем седмици след напускане на територията на България. (EC 1072/2009) Това важи и за превозни средства, наети в чужбина и използвани от клона на компанията в България.

Също така от 21.02.2022 г. се забраняват каботажните превози за четири дни след приключване на разрешените каботажни превози в държава-членка на ЕС. Срокът започва да тече от деня, следващ последното каботажно пътуване. (ЕО 1071/2009)

Фирмите, извършващи международен транспорт, няма да се нуждаят от лиценз на Общността за превозни средства с тегло над 2,5 тона до 21.05.2022 г. За  вътрешен транспорт се изисква лиценз само за обща маса над 3,5 тона.

КОЙ ТАХОГРАФ И ОТ КОГА? ЕТО И СРОКОВЕТЕ:​

21 АВГУСТ 2023 г.:

DTCO 4.1 в нови автомобили

Новите превозни средства (първи регистрации) с обща маса над 3,5 тона трябва да бъдат оборудвани с версия 2 интелигентен тахограф (DTCO 4.1).

31 ДЕКЕМВРИ 2024 г.:

замяна с DTCO 4.1

Всички превозни средства над 3,5 тона, които все още използват аналогов или дигитален тахограф (напр. DTCO 1.x-3.x) и извършват международен транспорт, трябва да бъдат оборудвани с 2-ра версия интелигентен тахограф (DTCO 4.1).

20 АВГУСТ 2025г.:

DTCO 4.0 замяна с DTCO 4.1

Всички превозни средства над 3,5 тона, които извършват международен транспорт, трябва да бъдат оборудвани с 2-ра версия интелигентен тахограф (DTCO 4.1). Това означава, че и превозните средства, оборудвани с 1-ва версия интелигентния тахограф (напр. DTCO 4.0) също трябва да бъдат преоборудвани.

1 ЮЛИ 2026**:

DTCO 4.1 за >2,5т

Всички превозни средства над 2,5 тона които извършват международен транспорт трябва да бъдат оборудвани с 2-ра версия интелигентен тахограф (DTCO 4.1).

** Тези срокове са приети и влизат в сила съгласно изискванията на регламентите на ЕС и зависят от продължителността на законодателния процес.

VDO ТАХОГРАФИ

Вашите надеждни спътници – и в бъдеще

DTCO 4.0 вече играе водеща роля в налагането и наблюдението на новите стандарти. Той не само гарантира пълното и правилно документиране на записаните данни за водача и превозното средство, но също така отговаря на новите изисквания за безопасност и контрол, които влязоха в сила през 2019 г., гарантирайки, че автопарковете отговарят на работните, социалните и пътните разпоредби.

За да отговаря на бъдещите разпоредби на Пакет Мобилност I, DTCO 4.0 беше подобрен, за да включва няколко функции, като още по-точно позициониране. За тази цел DTCO 4.1 изпълни всички изисквания на ЕС.

DTCO 4.1 ВЕЧЕ Е ТУК

Следващото поколение - 2-ра версия интелигентни тахографи

Новият DTCO 4.1 засича и запаметява преминаването на граница с автомобила. Устройството също така регистрира позицията и времето в процеса на товарене и разтоварване и може да записва тази информация заедно с данните за водача и превозното средство поне толкова дълго, колкото го изисква новата наредба. Новата версия предоставя надеждни данни още по-сигурно за по-ефективен трафик и наблюдение на търговията.

За разлика от своя предшественик, DTCO 4.1 използва сигнала на European Galileo (OS-NMA), едно от първите индустриални приложения, които правят това. OS-NMA означава Open Service Navigation Message Authentication. Това е техника, която добавя криптографска защита към навигационните съобщения, за да осигури възможно най-добрата защита срещу кибератаки.

VDO FLEET ЩЕ ВИ ПОДКРЕПИ С ПАКЕТА ЗА МОБИЛНОСТ

Услугите на VDO Fleet предоставят компетентна поддръжка за корпоративните автопаркове и доставчиците на флийт мениджмънт услуги по време на въвеждането на Европейския пакет  Мобилност I. Облачното решение също така гарантира сигурност, когато настоящите и бъдещите разпоредби ще се прилагат и спазват.

Ето защо марката VDO на Continental се фокусира върху възможно най-добрите решения за бъдещето и вече разработва повече услуги, които ще улеснят управителите на автопаркове да наблюдават и спазват новите правила в рамките на Пакета Мобилност I на ЕС.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБХВАТА

Автомобили над 2,5-тона в бъдеще

От 1 юли 2026 г. изискването за тахограф ще важи и за превозни средства, използвани за международен транспорт, чиято максимална допустима маса надвишава 2,5 тона, включително ремаркета или полуремаркета.

Компании с превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, които транспортират своето оборудване или доставят продуктите си в радиус от 100 км от местоположението на своя бизнес, ще бъдат освободени от този регламент. Превозните средства между 2,5 и 3,5 тона, използвани за транспорт с не търговска цел, също са освободени. Управлението не трябва да бъде основното занимание на лицето, което управлява превозното средство.

Scroll to Top