fbpx

Какви промени има в тахографите от 21 август 2023 г.?

В тази статия ще обсъдим как Пакета за Мобилност влияе върху Регламента за тахографите.

<strong><strong>На кои дати се сменят тахографите?</strong></strong>

Развитието на различните типове тахографи според датата им на пускане в експлоатация е както следва:

 • Превозните средства, пуснати в експлоатация за първи път преди 1 май 2006 г., трябва да бъдат оборудвани с аналогов тахограф.
 • Превозните средства, пуснати в експлоатация за първи път между 1 май 2006 г. и 30 септември 2011 г., трябва да бъдат оборудвани с първата версия на дигиталния тахограф.
 • Превозните средства, пуснати в експлоатация за първи път между 1 октомври 2011 г. и 30 септември 2012 г., трябва да бъдат оборудвани с втората версия на дигиталния тахограф.
 • Превозните средства, пуснати в експлоатация за първи път между 1 октомври 2011 г. и 30 септември 2012 г., трябва да бъдат оборудвани с втората версия на дигиталния тахограф.
 • Превозните средства, пуснати в експлоатация за първи път между 1 октомври 2012 г. и 14 юни 2019 г., трябва да бъдат оборудвани с третата версия на дигиталния тахограф.
 • Превозните средства, регистрирани за първи път на или след 15 юни 2019 г., трябва да инсталират интелигентен тахограф.

Новостта на Пакета за мобилност I е въвеждането на второ поколение интелигентен тахограф от 21 август 2023 г.

<strong>1. Автоматично позициониране на автомобила</strong>

Промените в тахографското устройство ще бъдат:

Автоматично позициониране на превозното средство при всяко пресичане на границата на държава-членка.

 • Водачите на превозни средства, оборудвани с интелигентен тахограф от второ поколение, не са задължени да въвеждат информация за преминаване на границата чрез спиране на превозното средство.
 • Досега позицията на автомобила се извършваше само в началото, в края на деня и на всеки 3 часа натрупано шофиране.
 • Интелигентните тахографи са съвместими с услугите за местоположение, предоставяни от Галилео, от Европейската геостационарна навигационна система (EGNOS) или с други сателитни навигационни системи.

Автоматично позициониране на превозното средство всеки път, когато се извършват дейности по товарене или разтоварване.

 • За тази цел тахографът трябва да позволява на водача да въвежда и потвърждава в реално време информация, показваща, че превозното средство се товари или разтоварва или че се извършва едновременна операция по товарене/разтоварване.
 • Водачът въвежда тази информация в тахографа, преди превозното средство да напусне мястото, където се извършва операцията по товарене/разтоварване.

Интелигентният тахограф записва също така дали превозното средство е било използвано за превоз на товари или пътници.

<strong>2. Манипулации на тахограф</strong>

Ранно дистанционно отчитане на възможна манипулация или злоупотреба с помощта на специални комуникационни устройства с малък обсег (DSRC).

Интелигентните тахографи са предназначени да комуникират с контролните органи когато автомобилът е в движение.

Целта е крайпътните проверки да станат по-селективни за превозни средства, чийто тахограф може да е бил манипулиран.

Данните, предоставени на надзорния орган, се отнасят за следните инциденти или данни, записани от тахографа:

 • Последен опит за пробив в сигурността
 • По-продължително прекъсване на захранването
 • Повреда на сензора
 • Грешка в данните за движение
 • Конфликт при движение на превозно средство
 • Шофиране без валидна карта
 • Поставяне на картата по време на шофиране
 • Данни за настройка на времето
 • Данни за калибриране, включително дати на двете последни калибрирания
 • Регистрационен номер на МПС
 • Скорост записана от тахографа

Новост е, че Пакета за Мобилност I предоставя и информация за превишаването на максималното време на шофиране.

Транспортните предприятия, използващи превозни средства са отговорни за информирането на водачите за възможността за комуникация от разстояние с цел ранно откриване на евентуални манипулации или злоупотреба с тахографи.

При никакви обстоятелства дистанционната комуникация за целите на ранното откриване от вида, описан в настоящия член, не води автоматично до налагане на глоби или санкции на водача или транспортното предприятие.

Компетентният контролен орган може, въз основа на обменените данни, да извърши проверка на превозното средство и тахографа.

<strong>3. Пломби на тахографа</strong>

Новото в Пакета за Мобилност е, че когато пломбите са премахнати или счупени за целите на контрола, те могат да бъдат заменени без неоправдано забавяне от контролен служител, който притежава оборудване за пломбиране и уникална специална маркировка.

<strong>4. Преминаване на граници с тахограф</strong>

За превозни средства, които не са оборудвани с интелигентни тахографи, пресичането на границите на държавите членки следва да се записва в тахографа на точката за спиране възможно най-близо до границата или след пресичане на границата.

Когато пресича границата на държава-членка с ферибот или влак, водачът въвежда символа на държавата на пристанището или гарата на пристигане.

За целта водачът трябва да въведе данните за държавата, в която или от която излиза, чрез запис в тахографа.

Шофьорите не са задължени да въвеждат информация за преминаване на границата, ако тахографът автоматично записва данни за позицията.

Това стана факт за второто поколение, втора версия, интелигентни тахографи, които ще трябва да бъдат монтирани в превозни средства, чиято първа регистрация се извършва от 21 август 2023 г.

Докато в превозното средство не е монтиран тахограф от второ поколение, втора версия (VDO 4.1), записващ автоматично преминаването на границата, водачът трябва да действа, както следва, за да записва преминаването на границата:

<strong><strong>Как да регистрирам преминаване на граница с моя тахограф?</strong></strong>

Ако имам аналогов тахограф

От 20 август 2020 г

Водачът въвежда символа на държавата, в която влиза след пресичане на границата на държава-членка, в началото на първото спиране на водача в тази държава-членка.

Това спиране се извършва на мястото за спиране възможно най-близо до границата или след преминаване на границата.

Когато пресича границата на държава-членка с ферибот или влак, водачът въвежда символа на държавата на пристанището или гарата на пристигане.

За да направи това, той трябва да извади диаграмния диск от тахографа и да направи ръчна анотация.

 • Под вътрешната времева линия на тахографския лист (опция 1).
 • Между вътрешната и външната времева линия на диаграмния диск (опция 2, ако опция 1 не е възможна).
 • На гърба му (опция 3, ако опции 1 и 2 не са възможни).
Ако имам цифров тахограф до версия 3.0 и смарт цифров, второ поколение, версия 1, DTACO 4.0

От 2 февруари 2022г

Това е ръчен регистър.

Водачът въвежда символа на държавата, в която влиза след пресичане на границата на държава-членка, в началото на първото спиране на водача в тази държава-членка.

Това спиране се извършва на мястото за спиране възможно най-близо до границата или след преминаване на границата

Ако имам интелигентен цифров тахограф, 2-ро поколение, версия 1, DTCO 4.0e

От 2 февруари 2022г

Това е полуавтоматична регистрация

Водачът въвежда символа на държавата, в която влиза след пресичане на границата на държава-членка, в началото на първото спиране на водача в тази държава-членка.

Това спиране се извършва на мястото за спиране възможно най-близо до границата или след преминаване на границата.

Когато пресича границата на държава-членка с ферибот или влак, водачът въвежда символа на държавата на пристанището или гарата на пристигане.

Шофьорът ще получи предупреждение в DTCO при пресичане на граница, предлагайки текущата държава, получена от GNSS.

Водачът трябва да потвърди въвеждането.

Този запис съдържа данните за местоположението на превозното средство.

Ако имам интелигентни цифрови тахографи второ поколение – версия 2

Автоматичната регистрация е приложима от 21 август 2023 г

От 31 декември 2024 г. всеки водач ще може да представи, при поискване от оторизиран контрольор, всеки ръчен запис или разпечатан документ, направен през текущия ден и предходните 56 дни.

<strong><strong><strong>5. Нови символи на тахографа</strong></strong></strong>

Новите функции на интелигентния тахограф включват създаването на нови пиктограми,

Те са както следва:

Специфични условия, ръчно въвеждане:

 • Товарене
 • Разтоварване
 • Едновременна операция по товарене/разтоварванеВид на товара: пътници
 • Вид на товарите
 • Вид товар: Неопределен

Разни:

 • Цифрова карта / Граничен пункт
 • Позиция, където превозното средство е пресякло страната между 2 държави
 • Позиция, където е извършена операция по товарене
 • Позиция, където е извършена операция по разтоварване
 • Позиция, където е извършена едновременна операция по товарене/разтоварване

Инциденти:

 • GNSS аномалия
  Scroll to Top