fbpx

От 21 август 2023 г. интелигентните тахографи от втора версия са задължителни за новорегистрирани превозни средства в ЕС

От 21 август 2023 г. интелигентните тахографи от втора версия са задължителни за всички новорегистрирани превозни средства в ЕС, Швейцария, Норвегия, Великобритания и Исландия.

VDO разработи DTCO® 4.1 специално за тази цел. Новият тахограф съответства на измененията на Регламент (ЕС) 2016/799, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1228.

В тази статия обясняваме как новият интелигентен тахограф VDO DTCO 4.1 извършва позиционирането на автомобила в началото и в края на деня и каква трябва да бъде намесата на водача в различните ситуации, които могат да възникнат в ежедневната работа.

Как работи позиционирането в началото и в края на деня на водача?

Интелигентните тахографи записват автоматично позицията на автомобила в следните точки или в точката, която е най-близо до мястото, където има сателитен сигнал.

 • Мястото на започване на работа
 • Всеки път, когато се пресича граница
 • Когато се извършва товаро-разтоварни операции
 • На всеки 3 часа натрупано време на шофиране
 • Мястото на приключване на работа

Целта на регистрирането на местоположението на превозното средство е да се улесни проверката за спазване на законодателството, свързано с каботаж при превоз на товари чрез регистрация на граничните пунктове, както и това, свързано с движението на мобилни работници. Новата версия предоставя надеждни данни още по-сигурно за по-ефективен трафик и наблюдение на търговията.

Записване на местоположение с новия DTCO 4.1

Начало на работа с карта на водач, която НЕ е поставена в тахограф VDO 4.1 (G2 V2

Карта на водач първо поколение (1G) :

 • Картата на водача се поставя в четеца на карти в началото на смяната (началото на работния ден).
 • След показване на името на собственика на картата, дефинираното местно време и UTC времето се показват датата и часът на последното изтегляне на картата в местно време.
 • След това се появява заявката за ръчно въвеждане на дейности.
 • След като ръчното въвеждане на дейностите на водача приключи, тахографът ще поиска „начална държава“. Водача трябва да избере страната.
 • Ако не е избрана началната държава, картата на водача (1G) няма да записва позиция, нито позицията ще бъде записана в тахографския модул на автомобила.
 • Ако е избрана начална държава, картата на водача (1G) няма да записва позиция, но позицията ще бъде записана на тахографа.

Карта на водач второ поколение (2G):

 • Ако не е избрана началната държава, картата на водача (1G) няма да записва позиция, нито позицията ще бъде записана в тахографския модул на автомобила.
 • Ако е избрана начална държава, картата на водача (2G) и тахографа ще запишат позицията.

Начало на работа с карта на водач, която Е поставена в тахограф VDO 4.1 (G2 V2)

Карта на водач първо и второ поколение:

 • Прави се запис, отнасящ се до началната страна и се потвържава
 • Ако не е избрана начална държава, картата на водача (1G или 2G) няма да записва позиция, нито позицията ще бъде записана в тахографа.
 • Ако е избрана начална държава, 1G картата на водача няма да записва позиция, 2G картата на водача ще записва позиция и позицията ще бъде записана на тахографа.

Край на работа С изваждане на картата на водача от тахограф VDO 4.1 (G2 V2)

 • Когато искате да извадите картата на водача, тахографът ще ви помоли да въведете страната.
 • Ако държавата не е въведена, картата на водача не може да бъде извадена.
 • Ако изваждането на картата на водача съвпадне с края на дневния работен период, водачът ще е изпълнил задължението си да въведе в дигиталния тахограф символа на държавата, в която е приключил дневният му работен период.
 • Позицията на превозното средство винаги ще бъде записана в тахографа, както и в 2G картата на водача (второ поколение).
 • За разлика от това, позицията в края на дневния работен период няма да бъде записана на карта на водач от първо поколение (1G).

Край на работа БЕЗ изваждане на картата на водача от тахограф VDO 4.1 (G2 V2)

 • Ако картата на водача не е извадена от  тахографа, трябва да се направят записи в тахографа на местата, които съвпадат с началото и края на дневните работни периоди.
 • Записването на позициите ще се извършва по същия начин, както ако картата е била извадена, тоест те винаги ще бъдат записани в тахографа и в картите на водача от второ поколение (2G).
 • Това не важи за картите на водача от първо поколение (1G).

Или на кратко…

Когато сте със Smart 2 тахограф и изваждате картата на водач или поставяте в началото и края на всеки работен ден, то тогава нямате допълнителни ангажименти.

НО, ако оставяте картата на водача, докато ползвате вашата дневна или седмична почивка е необходимо да въвеждате всеки път начало или край на държавата, в която започвате или приключвате работа.

Разберете повече за DTCO 4.1 тук:

Ако имате допълнителни въпроси може да се свържете с нас:

Scroll to Top