fbpx

Немската федерална служба за автомобилен транспорт (КВА) одобри Continental за нов интелигентен тахограф

<strong>От 21 август 2023 г. във всички новорегистрирани товарни автомобили и автобуси в Европейския съюз трябва да се монтира втора версия на интелигентен тахограф</strong>

Вилинген-Швенинген, Германия, 19 юни 2023 г.

 Continental получи типово одобрение на KBA за тахограф VDO DTCO 4.1. Тази версия на интелигентния тахограф, определен от Пакет Мобилност I на ЕС, въвежда нови и частично модифицирани функции и предоставя надеждни данни за по-ефективен контрол в международния товарен транспорт.

 „Радваме се, че втората версия на нашия интелигентен тахограф получи всички необходими сертификати за безопасност и типово одобрение навреме за целевото пускане на пазара“, казва Дирк Гандрас, който ръководи разработката на тахографи в бизнес сегмента Connected Commercial Vehicle Solutions. „Това означава, че вече нищо не пречи за навременната доставка на втората версия на интелигентния тахограф преди планираната дата за пускане на пазара за всички новорегистрирани товарни автомобили и автобуси на 21 август 2023 г.“

Повече безопасност и справедливост по пътищата на Европа с тахограф VDO DTCO 4.1

По-добри условия на труд, равни условия за конкуренция и повече безопасност по пътищата са целите на Пакет Мобилност I, чиито разпоредби се прилагат последователно. Пакетът за мобилност не само променя периодите на почивка, но основно регулира задълженията за предоставяне на доказателство за каботажни пътувания и командироването на водачи. Новата втора версия на интелигентния тахограф вече ще позволи контрола и прилагането на тези разпоредби. Това е първият път във вече стогодишната история на тахографа, когато законодателите са присвоили допълнителни контролни функции на тахографа – функции, които далеч надхвърлят записването на работно време и почивка.

Както е предвидено в Регламента за изпълнение (ЕС 2021/1228), новорегистрираните товарни автомобили и автобуси с брутно тегло над 3,5 тона трябва да бъдат оборудвани с втора версия на интелигентни тахографи от 21 август 2023 г. Оборудваните с първо поколение интелигентен тахограф товарни автомобили и автобуси за международен транспорт също ще последват тази процедура на втори етап до август 2025 г. Новото е, че товарните автомобили и автобуси с общо тегло 2,5 и 3,5 тона, пътуващи през границите, ще трябва да бъдат оборудвани с тахограф от юли 2026 г. Continental препоръчва това да се се извърши по време на законово предписаната проверка на тахографа – това ще намали престоите на превозните средства в сервизите.

Технически инструмент за повече прозрачност и нови услуги, базирани на данни

Една от най-важните задачи на новия тахограф VDO DTCO 4.1 е подобреното документиране на каботажните пътувания и командироването на водача. За да се постигне това, позицията на превозното средство и преминаването на границите се разпознават автоматично чрез GNSS модул (глобална навигационна сателитна система) и се записват в масовата памет. Bluetooth интерфейсът осигурява повече свързаност, което улеснява четенето и управлението на тахографа на външни устройства като смартфони. Тахограф VDO DTCO 4.1 е подходящ и за новите карти на водача с разширен капацитет за съхранение от 28 до 56 дни. Тези карти ще станат задължителни в края на 2024 г.

Сигурност на данните

Сигурността на данните се гарантира от законово изисквания сертификат за сигурност в съответствие със стандарта ISO/IEC-15408 с тестово ниво EAL 4+ (Evaluation Assurance Level). Тахограф VDO DTCO 4.1 вече използва данни от европейската сателитна навигационна система Galileo, която ще предложи бъдещ плюс в сигурността на данните. „Надявахме се, че операторът ще ни предостави удостоверяване на данните за позициониране на Galileo за пускането на пазара през август“, обяснява Матиас Клише, ръководител на правните изисквания в бизнес сегмента за свързани търговски превозни средства. „Това обаче не беше възможно, така че сме доволни, че неотдавнашното приемане на Регламент ЕС 2023/980 от Европейската комисия осигури правна сигурност в интерес на всички заинтересовани страни през този преходен период.“

Интерфейсът на интелигентния тахограф VDO DTCO 4.1

Вече познат в DTCO 4.0, интерфейсът ITS (ITS = Интелигентни транспортни системи) сега е задължителен за новата версия на тахографа и ще даде възможност за много други сценарии на приложение в бъдеще. Тахографът може да трансформира данните в надеждни, сигурни и уникално присвоими данни. Това ще създаде възможности, които далеч надхвърлят правните и регулаторни спецификации, дори обхващащи услуги, базирани на данни, които ще улеснят много работата на операторите на търговски превозни средства. Няма граници за въображението, когато става дума за разработване на услуги, при които тахографът предоставя важните данни: „Заедно с партньори за разработка, клиенти и стартиращи компании, ние искаме да отключим пълния потенциал на тахографа и да разширим сервизния пейзаж за автопаркове и шофьори,” казва Дирк Гандрас, коментирайки бъдещето на тахографа.

Scroll to Top