fbpx

Общи условия | ВЕНЦИ ЕООД

Настоящите общи
условия регламентират отношенията между ВЕНЦИ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на 
www.tacho.bg

 

Дефиниции

·      “НИЕ” ТАХО ВЕНЦИ” “ДРУЖЕСТВОТО” – означава „ ВЕНЦИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Христо Смирненски № 58,  , ЕИК 107012839, тел: 080018600, e-mail:info@tacho.bg, дружество – собственик  и онлайн магазинa www.tacho.bg

·      “САЙТ” – означава уебсайта на адрес www.tacho.bg.

·      “АКАУНТ” – означава акаунт регистриран на www.tacho.bg.

·      “ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин, находящ се на  www.tacho.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

·      “ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.

·      “КУПУВАЧ” – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

·      “ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (” ЗЗП” ) и Закона за предоставяне на цифрово
съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (” ЗПЦСЦУПС” ).

·      “ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).

·      „ОРЗД“ – означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

·      “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (“ЗПУ”).

·      “ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването, върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните формуляр за регистрация.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп.
С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

 

ВАЖНО !Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като ВЕНЦИ ЕООД  не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

 

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като ВЕНЦИ ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от ВЕНЦИ ЕООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва непосредствено преди финализирането ѝ.

 

Съответствие на стоките. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са с гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по ЗПЦСЦУПС.

На телефон 080018600 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към 
Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП и § 6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

 

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи

1. Наложен платеж

2. Плащане с дебитна/кредитна карта

3.  Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим.
Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „ Наложен платеж“ , да заплаща на ВЕНЦИ ЕООД авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При плащане с “Наложен платеж” купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, където е посочена цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на ВЕНЦИ ЕООД, a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, който служи и за разписка.

 

Важно!!! При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

 

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Венци ЕООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между ВЕНЦИ ЕООД и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на ВЕНЦИ ЕООД.  Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

 

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Срокът за доставка на
поръчани чрез онлайн магазина стоки е до 7 дни за налични артикули.

 

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен
при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

 

ВЕНЦИ ЕООД си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички посочени срокове за доставка с до 14 дни. Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва от куриерска фирма до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота
на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ВЕНЦИ ЕООД /куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо
доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ВЕНЦИ ЕООД / куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за
неизпълнението му от страна на купувача, ВЕНЦИ ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. ВЕНЦИ ЕООД/куриерът не
носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

 

Удължена доставка

Стока със статус „Удължена доставка“ се поръчва само с отделна поръчка, като опцията „Наложен платеж“ не е приложима. Стоката се доставя в срок до 20 дни, считано от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена.

 

 

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Габрово, ул.Христо Смирненски № 58, ВЕНЦИ ЕООД .
Телефон : 080018600 .

 

Отказ от сключен договор от
разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на ВЕНЦИ ЕООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ВЕНЦИ ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ВЕНЦИ ЕООД за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на ВЕНЦИ ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражните правото си на отказ трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно преди изтичането на срока за отказ от договора: да завършите успешно процедурата за отказ или да ни изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ. Действие на отказа. Ако упражните правото си на отказ от сключен договор от разстояние ние ще Ви възстановим заплатената сума по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка а за суми платени посредством дебитна/кредитна карта сумата се възстановява по картата с която е извършена покупката,  не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП не подлежат на връщане запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

В случай, че във връзка с направен отказ от договор е необходимо да приберете обратно предоставена от Вас стока, ВЕНЦИ ЕООД няма да носи отговорност, ако същата не бъде прибрана от Вас в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ВЕНЦИ ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ВЕНЦИ ЕООД за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на ВЕНЦИ ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

  

Други

 

ВЕНЦИ ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и
само към момента на представянето ѝ, като ВЕНЦИ ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ВНЦИ ЕООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

ВНЦИ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113
ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК.

 

Актуализация

ВЕНЦИ ЕООД си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. 

Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

Scroll to Top