Ръководства

Полезни ръководства за изтегляне

Ръководства2016-12-20T10:29:50+00:00

По-долу са поместени различни ръководства. Файловете са в PDF формат (трябва да имате инсталиран Adobe Reader).

Упътване за работа с дигитални тахографи

Ръководство (съкратено) за работа с дигитален тахограф Stoneridge SE500

Ръководство за поставяне на карта в Siemens 1381

Ръководство за поставяне на карта в Actia Smartach

Ръководство за попълване и експлоатация на тахошайби