Контролна проверка

Удостоверяване на годността на тахографа

Контролна проверка на тахограф2017-02-09T12:03:39+00:00

Във всеки един от нашите сервизни центрове може да бъде извършена контролна проверка на вашия тахограф. Вие получавате ПРОТОКОЛ, удостоверяващ годността на тахографа пред проверяващите органи у нас и в чужбина.

Протокол от контролна проверка

Какво представлява контролната проверка на тахографа?

  • За да бъдат точни показанията на тахографа, той трябва да бъде замерен на отсечка от 20 метра или на ролков стенд по време на проверката. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.1, Прил. IБ, изискване 255)
  • Трябва да се измери точният радиус на гумите на задвижващите колела. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3, Прил. IБ изискване 257)
  • Трябва да се направи симулация на скорост за определяне грешката на тахографа. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.4, Прил. IБ, изискване 259)
  • Трябва да се постави монтажна табела до тахографа или на колоната на вратата. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.3, Прил. IБ, изискване 249 и 250)
  • Трябва да се пломбират капачките за настройка на тахографа и корпуса, двата края на кабела между датчика и тахографа, буксата на датчика към скоростната кутия. (3821/85, Прил. I, раздел V, т.4, Прил. IБ, изискване 251)
  • Контролната проверка на тахографа се извършва веднъж на всеки 2 години или след всеки ремонт, след промяна на коефициента на автомобила, след промяна на размера на гумите, след промяна на регистрационния номер и собственика на автомобила или при отклонение на часовника на дигиталния тахограф с повече от 20 минути. (3821/85, Прил. I, раздел VI, т.3 буква а, Прил. IБ, изискване 256)
Вижте къде

Направете проверка на вашия тахограф при нас още сега!

Изберете най-близкия и удобен за вас сервизен център.
Вижте къде