fbpx

Continental Сертифицирана Инспекция

Безопасността е проверена

Един малък пропуск с химикал може да причини скъп инцидент.

Вместо това използвайте нашата патентована Continental Сертифицирана Инспекция, за да се уверите, че всяка проверка на автомобила е изпълнена правилно и резултатите всеки път са заснети точно.

Какви са ползите от системата за вас?

Лесна за инсталиране

Етикетите са лесни за закрепване и монтиране във всяко превозно средство. В зависимост от модела на камиона или ремаркето, Вие определяте зоните за проверка.

Индивидуална настройка

Можете да определите зоните за проверка и последователността на проверката в зависимост от типа превозно средство. Ние ще ви подкрепим със стандартизирани процеси на проверка или ще Ви помогнем да дефинирате индивидуални процеси на инспекция, винаги в съответствие с регламентациите.

Внимателно проверена

Можете да се уверите, че индивидуалната проверка на зоните е проверена действително в работно време. Също така можете да проверите колко време е отнело на отговорника да провери определените зони въз основа на сканирането на отделните етикети. Continental Сертифицирана Проверка също помага в сферата на превоз на пътници, като позволява на вашите шофьори да се уверят, че няма все още пътници в автомобила, няма забравени деца или изгубени лични вещи.

Добре документирано

Всяка настъпила повреда се категоризира като „малък“ или „голям“ дефект. Ремонтът може да се управлява и да се координира директно в уеб портала въз основа на докладваните щети и направените снимки. Това позволява на мениджъра на автопарка и сервиза да приоритизира ремонтните дейности и предотвратява ненужни престои. В приложението водачът може да види кога повредата е отстранена и автомобила е отново готов за управление.

Добре планирано

Доклади от инспекцията, необходимото време, за да бъде изпълнена, докладвани щети и снимки са налични в уеб портала по всяко време. Досадната хартиена документация е нещо от миналото. Можете да имате достъп до пълна цифрова документация за потенциални одити само с един клик.

Безопасността е проверена

Строителните машини и превозни средства са изложени на най-тежките условия на работа и условия на околната среда. Рискът да се наложи престой поради повреда е по-голям сравнен с другите превозни средства. Винаги съществува риск от сериозни инциденти и дори нараняване породено от технически дефекти. Проверка и документиране на превозните средства преди експлоатация не само помага за предотвратяване на щети, но и има смисъл от застраховелна гледна точка относно спазването на стандартите за безопасност.

Толкова удобно, колкото и лесно за използване

В различни държави от ЕС законът вече изисква шофьорите във вашата фирма да извършват проверка на превозното средство всеки ден. Независимо дали става въпрос за камион или автобус. Специално внимание трябва да се обърне на проверките на превоза на опасни или тежки товари. В допълнение към глобите, наложени от държавата, частните правни искове могат да имат значителни финансови последици в случай на инцидент. Това означава, че спазването и документирането на приложимите стандарти за безопасност и техните процеси са много важни не само за автомобилните паркове, но и за техните клиенти.

Как работи?

Пример:

лесни стъпки за Continental сертифицирана инспекция

Дигитализирайте, автоматизирайте и спазвайте законовите изисквания

Сертифицирани инспекции, спасяване на животи и спазване на законовите изисквания

Тъй като всичко в автомобилната индустрия е регулирано, понякога е трудно да разберете колко гъвкави можете да бъдете вие и вашият бизнес. Continental Verified Inspection позволява както на вашите шофьори, така и на операторите на автопаркове да поддържат вашия автопарк в безопасно състояние. В допълнение към това винаги може да покаже последните доклади от инспекции в случай на контрол или авария.

С Continental Verified Inspection Web Portal вашите мениджъри на автопаркове и механици в сервизи винаги знаят състоянието на вашия автопарк и незабавно виждат критични дефекти и могат да управляват/приоритизират своята работа.

Пазете себе си и вашите колеги. Грешките при всяка проверка могат да доведат до тежки последици за всички страни. С Continental Verified Inspection и неговите внедрени проверки и баланси можете да спрете да се тревожите и да започнете да отделяте ресурсите си за други задачи.

В един хомогенен пазар всяко малко предимство може да доведе до огромни резултати. Чрез дигитализиране на инспекции, които в миналото изискваха ръчен труд, вие и вашата компания ще спечелите най-много. Минимизирайте риска вашият автопарк да остане неподвижен с цифрови инспекции.

Строгите и предварително определени процедури, които стават навик, се наричат рутина. Установяването на такава рутина е трудно, когато няма универсални насоки помежду си. С Continental Verified Inspection установяването на рутинна проверка преди всяко пътуване се превръща в детска игра за всички.

В миналото инспекциите бяха досадна и монотонна задача, която разтягаше ресурсите на вашия персонал и им пречеше да използват пълния си потенциал за най-важните задачи. С Continental Verified Inspection и чрез неговото цифрово оформление и физически етикети ще спестите време за всички проверки и ще ги направите по-лесни от всякога.

На безопасната страна

С Continental Сертифицирана Инспекция винаги сте в безопасност, защото с дигиталните решения вие оптимизирате процеса на проверка на превозното средство. За да направите това, просто трябва да прикрепите малки (цифрови) NFC етикети към точките на автомобила, които трябва да бъдат проверени.
Вашите шофьори потвърждават проверката чрез сканиране на етикетите с техните мобилни телефони чрез приложението за смартфони. След като веднъж всичките стъпки на проверка са изпълнени, отчетът се качва автоматично към уеб портала и може да се види от мениджърите на автопарка или сервизни служители.

Всички предимства на Certified Inspection Continental

Scroll to Top