Покана за обществено обсъждане – изменение на ОУП гр. Плевен

Венци ЕООД, гр. Габрово, на основание чл. 127 (1) от ЗУТ организира Обществено обсъждане на проект Изменение на ОУП град Плевен и ПУП – ПРЗ за УПИ II-11080, КВ. 607 по плана на град Плевен и ПИ 48.21 в местността „Акчара“ в землището на град Плевен. Общественото обсъждане ще се проведе в офиса на Венци ЕООД …

Покана за обществено обсъждане – изменение на ОУП гр. Плевен Read More »